Tuesday, February 15, 2011

KAEDAH DAN KETENTUAN MENGHAFAL:

1- Anda harus menghafal melalui seorang guru atau syeikh yang
boleh membetulkan bacaan anda jika salah.

2- Hafalkanlah setiap hari sebanyak 2 halaman, 1 halaman
setelah subuh dan 1 halaman setelah ashar atau maghrib,
dengan cara ini insyaAllah anda akan boleh menghafal al-quran
secara mutqin dalam kurun waktu satu tahun, akan tetapi jika
anda memperbanyak  hafalan setiap harinya maka
anda akan sulit untuk menjaga dan memantapkannya,
sehingga hafalan anda akan menjadi lemah dan banyak yang
dilupakan.

3- Hafalkanlah mulai dari surat an-nas hingga surat al baqarah
(membalik urutan al Qur an), kerana hal itu lebih mudah.

4- Dalam menghafal hendaknya menggunakan satu mushaf
tertentu baik dalam cetakan maupun bentuknya, hal itu agar
lebih mudah untuk menguatkan hafalan dan agar lebih mudah
mengingat setiap ayatnya serta permulaan dan akhir setiap
halamannya.

5- Hafalan al-quran pada 2 tahun pertama
biasanya akan mudah hilang apa yang telah ia hafalkan, masa
ini disebut masa "tajmi'" (pengumpulan hafalan), maka jangan
bersedih kerana sulitnya mengulang atau banyak kelirunya
dalam hafalan, ini merupakan masa cubaan bagi para
penghafal al-quran, dan ini adalah masa yang boleh
menjadi pintu syaitan untuk menggoda dan berusaha untuk
menghentikan dari menghafal, maka jangan pedulikan
godaannya dan teruslah menghafal, kerana meghafal al-quran
merupakan harta yang sangat berharga dan tidak tidak
diberikan kecuali kepada orang yang dikurniakan Allah swt,
akhirnya kita memohon kepada-Nya agar termasuk menjadi
hamba-hamba-Nya yang diberi taufiq untuk menghafal dan
mengamalkan kitabNya dan mengikuti sunnah nabi-Nya dalam
kehidupan yang fana ini. Amin ya rabal 'alamin.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...