Tuesday, February 15, 2011

BAGAIMANA CARA MENGGABUNG ANTARA MENGULANG (MURAJA'AH) DAN MENAMBAH HAFALAN BARU?

Jangan sekali-kali anda menambah hafalan tanpa mengulang
hafalan yang sudah ada sebelumya, kerana jika anda menghafal al
quran terus-menerus tanpa mengulangnya terlebih dahulu hingga
menyelesaikan semua al quran, kemudian anda ingin
mengulangnya dari awal nescaya hal itu akan terasa berat sekali,
kerana secara tidak disedari anda akan banyak kehilangan hafalan
yang pernah dihafal , oleh kerana itu cara yang paling baik dalam
meghafal al quran adalah dengan mengumpulkan antara murajaah (mengulang) 
dan menambah hafalan baru. Anda boleh membahagi seluruh mushaf menjadi
tiga bahagian,setiap 10 juz menjadi satu bahagian, jika dalam sehari anda
menghafal satu halaman maka ulangilah dalam sehari empat
halaman yang telah dihafal sebelumnya hingga anda dapat
menyelesaikan sepuluh juz, jika anda telah menyelesaikan sepuluh
juz maka berhentilah selama satu bulan penuh untuk mengulang
yang telah dihafal dengan cara setiap hari anda mengulang sebanyak
lapan halaman.

Setelah satu bulan anda mengulang hafalan, anda mulai
kembali dengan menghafal hafalan baru sebanyak satu atau dua
lembar bergantung kemampuan, dan mengulang setiap harinya 8
halaman sehingga anda boleh menyelesaikan 20 juz, jika anda telah
menghafal 20 juz maka berhentilah menghafal selama 2 bulan untuk
mengulang, setiap hari anda harus mengulang 8 halaman, jika sudah
mengulang selama dua bulan, maka mulailah menghafal kembali setiap
harinya satu atau dua halaman bergantung kemampuan dan setiap
harinya mengulang apa yang telah dihafal sebanyak 8 halaman, hingga
anda boleh menyelesaikan seluruh al-qur an.

Jika anda telah menyelesaikan 30 juz, ulangilah 10 juz pertama
secara tersendiri selama satu bulan setiap harinya setengah juz,
kemudian pindahlah ke 10 juz berikutnya juga setiap harinya diulang
setengah juz ditambah 8 halaman dari sepuluh juz pertama,
kemudian pindahlah untuk mengulang sepuluh juz terakhir dengan
cara yang hampir sama, yaitu setiap harinya mengulang setengah juz
ditambah 8 halaman dari 10 juz pertama dan 8 halaman dari 10 juz
kedua.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...