Tuesday, February 15, 2011

APA YANG DILAKUKAN SETELAH MENGHAFAL AL QUR AN SELAMA SATU TAHUN?

Setelah menguasai hafalan dan mengulangnya dengan itqan
(mantap) selama satu tahun, jadikanlah al quran sebagai wirid
harian anda hingga akhir hayat, kerana itulah yang dilakukan oleh
Nabi semasa hidupnya, beliau membahagi al quran menjadi tujuh
bahagian dan setiap harinya beliau mengulang setiap bagian tersebut,
sehingga beliau mengkhatamkan al-quran setiap 7 hari sekali.
Aus bin Huzaifah rahimahullah; aku bertanya kepada para sahabat
Rasulullah bagiamana cara mereka membahagi al quran untuk
dijadikan wirid harian? Mereka menjawab: "kami kelompokan menjadi
3 surah, 5 surah, 7 surah, 9 surah, 11 surah, dan wirid mufashal dari
surat qaaf hingga khatam ( al Qur an)". (HR. Ahmad).


Jadi mereka membagi wiridnya sebagai berikut:
- Hari pertama: membaca surah "al fatihah" hingga akhir surah"an-nisa",
- Hari kedua: dari surah "al maidah" hingga akhir surat "attaubah",
- Hari ketiga: dari surah "yunus" hingga akhir surah "an-nahl",
- Hari keempat: dari surah "al isra" hingga akhir surah "al furqan",
- Hari kelima: dari surah "asy syu'ara" hingga akhir surah"yaasin",
- Hari keenam: dari surah "ash-shafat" hingga akhir surah "alhujurat",
- Hari ketujuh: dari surah "qaaf" hingga akhir surah "an-naas".


Para ulama menyingkat wirid nabi dengan al-Qur an menjadi
kata: " Fami bisyauqin ", dari masing-masing huruf
tersebut menjadi simbol dari surah yang dijadikan wirid Nabi pada
setiap harinya maka:
- huruf "fa" simbol dari surah "al fatihah", sebagai awal wirid beliau hari pertama,
- huruf "mim" simbol dari surah "al maidah", sebagai awal wirid beliau hari kedua,
- huruf "ya" simbol dari surah "yunus", sebagai awal wirid beliau hari ketiga,
- huruf "ba" simbol dari surah "bani israil (surah al isra)", sebagai awal wirid beliau hari keempat,
- huruf "syin" simbol dari surah "asy syu'ara", sebagai awal wirid beliau hari kelima,
- huruf "wau" simbol dari surah "wa shafaat", sebagai awal wirid beliau hari keenam,
- huruf "qaaf" simbol dari surah "qaaf", sebagai awal wirid beliau hari ketujuh hingga akhir surah "an-nas".

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...